Isotalon historiaa

Kampparin kylä Urjalassa on ollut itsenäinen kylä jo keskiajalla. Kylän läpi virtaava Tarpianjoki on toiminut asutuksen levittäjänä. 1500-luvulla kylässä oli neljä taloa, mutta 1600-luvulla tilojen lukumäärä vakiintui kahteen: Isotaloon ja Vähätaloon. Kampparin talot pysyivät asuttuina 1700-luvun sotavuosien vaikeuksista huolimatta. Sodan jälkeen v. 1722 laaditussa manttaaliluettelossa todettiin Kampparin talojen olevan jokseenkin kunnossa. Vuonna 1760 suoritetussa Isojaon toimituksessa sekä Isotalo että Vähätalo joutivat siirtämään rakennuksiaan.

Nykyinen Isotalon päärakennus on rakennettu vuonna 1883 pääosin vieraskäyttöön. Talon rakennutti silloinen isäntä Heikki Isotalo. Hänen kuoltuaan puolisonsa Serafiina lunasti talon itselleen. Hänen jälkeensä talo jaettiin lasten kesken seitsemään osaan.

Talon pitkä historia antaa meillekin tämän päivän isäntäväelle lujan uskon tähän tilaan ja myös tulevaisuuteen.

Vuonna 1989 tila siirtyi Jaakko ja Hanna Honkaniemelle. Tila on siis isännän perintötila. Isotalo on toimiva maatila, jossa päätuotantosuunta on kasvinviljely.

Takaisin etusivulle